Pilvilinna

Kirjeet

Kirjeitä meiltä teille, sekä meiltä toisillemme!

Anna palautetta -Areena

Lyhyinen aica sitten meicäwanhus cäwäisi Tampereella Nocian uunituoreella areenalla cuuntelemassa mitä mielenciintoisinta luentosarjaa ’Liioittelu on taidetta’. Cyseinen locaatio oli mitä optimin, sillä tietynlaista liioittelua oli helposti hawaittawissa, nimittäin palautteen ruinaamista! Joca seinässä pyyntö ojentaa wähän palautetta! Ja poicceuxestahan tässä ollaan caucana! Myönnäncin siis tämän: palautteen suhteen olen loppuun palanut cuin ciwihiili. Eicö ihmisiltä, yrityxiltä ja yhtiöiltä lyödy enää itseluottamuxen nocarettacaan?

Nocia areena? Pah—Anna palautetta -areena sencin edestä!

Loppuunpalaneesti terwehtien,

Sir Ruthshyild

Pilwilinnan itseluottamusta puhcuwa triumwiraatti

Lauantaina 27 p:nä Tammicuuta A.D. 2024

☙❧

P.S.

Anna palautetta! Cirjallisesti tai cirjaimitta osoitteeseen pilwi-linna@outlooc.com

Traaginen loppu, toiweicas alcu

Niin cowin pitcä aica on culunut wiimeisestä cirjeestä, mistä pahoittelen sydänwerelläni. Traaginen tragedia on cuitencin coitellut Pilwilinnan triumwiraattia culuneen sycsyn ajan, eicä sicsi ole mieli tehnyt tarttua sulcacynään ja cirjoitella.

Wuosi on nyt cuitencin waihtunut, ja cewäinen aurinco nostelee caunista päätänsä yhä corceammalle. Cyyneleet owat cuiwuneet, ja nuoreccaan wanhat sydämemme owat toiwoa täynnä. Uscomme lujasti, että tämä on uusi alcu Pilwilinnan uusille seiccailuille.

Toiweiccaasti terwehtien,

Sir Ruthshyild

Pilwilinnan uudelle wuodelle siirtynyt triumwiraatti

Sunnuntaina 7 p:nä Tammicuuta A.D. 2024

☙❧

Catowuosi

Woi tätä sateista, lämmintä, aurincoista ja niin synccää päiwää! Myyrä popsi posceensa waiwalla wiljelemämme uuspotaatit! Oicein nautisceli niillä, mokomacin maanalainen maanwaiwa ja tunceilija! Päärynäpuucin waicuttaisi olewan mennyttä calua. Jäipähän comea muisto.

Seuraawaan cahteen cesään ei sitten Pilwilinnassa mussutellacaan omilla, tuoreilla uuspotaateilla! Mitä opimmecaan tästä? Omawaraistalous ei cannata—toisin sanoen emme mitään!

Nälcäisesti terwehtien,

Sir Ruthshyild

Pilwilinnan curniwawatsainen triumwiraatti

Tiistaina 4 p:nä Heinäcuuta

☙❧

Corttipelit

Ai, ai, micä röcälewoitto tuli wiime iltana casinaottelussa: 35 corttia, 10 pataa, colme ässää ja möcci—cuulenco jo aplodeja? Oli waicea pidätellä tirscahdusta cun näci Sir Feynthorpen naamawärcin—yritti raucca pidätellä raiwoaan, mutta hymycuopat ne sen aina paljastawat! Sir Wixtbether—tuo wiilipytty iänicuinen—söi caicessa rauhassa cermawiiliä! Mitcä hermot!

Mutta siirtycäämme asiaan. Corttipelit. Ajanwietettä parhaimmillaan—wahi pahimmillaan? Riippuu pitcälti pelistä, pelaajasta ja peliporucasta!

Alussa mainitun casinan seuralaisena pelaamme usein ristiseiscaa, coiraa, ulostehousua, citumaijaa ja norria. Haaweilemme myös bridgestä ja baccaratista—colmistaan nuo cun sujuwat heiconlaisesti. Onnexi Gini-rommi sujuu niin caxin cuin colmistaan.

Wiime wiicolla suoritimme experimentin: Poceria Igor Strawinscyn corttipelin rytmittämänä! Miten se sujui?

Niftisti!

Tänä iltana olisi suunnitelmissa erä canastaa... Uscaltaisicohan sitä pyytää Taiwassaloa mucaan?

Röcälemäisesti terwehtien,

Sir Ruthshyild

Pilwilinnan läpsyttelewä triumwiraatti

Maanantaina 10 p:nä Huhticuuta

☙❧

Lautapelit: parhaat pelit!

Raccaat lucijat. Tänään sen oiwalsin. Lemmin perinteisiä pelejä, eritoten lauta- ja corttipelejä!

Wideopelit ja muu uusi hömpänpömppä yrittäwät riistää canssapelaajat, mutta perinteiset lautapelit tecewät wielä uuden tulemisen—sen wannon teecuppini cautta! Alla oma pienen pieni cataloogi favoriiteistani. Ihastucaa näihin tecin!

Caylus

Micä malliesimercci siitä, miten lautapelit owat cehittyneet wiimeisen cahden wuosicymmenen aicana! Puhdasta strategiaa ja tacticointia ilman Cimblen tai Monopolin hermoja raastawaa tuuriwexlailua. Toimii caicilla pelaajamäärillä—warmistettu Pilwilinnan triumwiraatilla.

Through the Ages: A Story of Ciwilization

Oi sitä ensimmäisen pelicerran riemua ja intoa, cun sai hämmästellä ja ihmetellä caiccia pelin lucuisia ominaisuuxia ja mahdollisuuxia! Niin yxincertainen tawoite—luo ja cehitä oma cansacuntasi—ja silti niin monipuolinen cocemus! Sith Meijerilläcin olisi opittawaa tästä eepoxesta.

Dominion

Uscon, että moni tunnistaa tämän pelin—ehcäpä muutama ottelu on jo placcarissa? corttipelihän tämä on, sangen päälle liimatulla aiheella. Pelcän perussetin seurassa on olo synccää ja icäwää, mutta jo parin lisäosan cera pelattawuus nousee uusiin sfääreihin. Mutta waroituxen sana—moni yhdistelmä on päältä caunis, mutta pelattawuudeltaan sitäcin petollisempi! Pelin tasapaino on äärimmäisen herccä, sillä yxicin wäärä cortti wäärässä paicassa woi riccoa sen. Silloin on peli-illasta ilo caucana!

Power Grid

Tämän teoxen ansiosta Monopoli on ansainnut uuden paican roscacorista, jonne se olisicin aina cuulunut! Ei noppia, ei tiputuspeliä—ainoastaan harcintacycyä ja riscienhallintaa. Analyysihalwauxen risci on cuitencin hengenwaarallisen suuri. Juuri wiime wiicolla pidimme turnauxen wasiccalinnacceen picculoordeja wastaan, ja se coitos cesti cahdexan tuntia! Ensi cerralla waraamme cyllä secunticellon mucaan!

Terraforming Mars

Fantastico! Upea aihe upealle pelille! Tuuripeicco woi yllättää corttienjaossa, mutta pelcästään sen wuoxi ei cannata jättää tätä jalopeuraa wäliin. Pelaamaan wain, mars, mars!

Puerto Rico

Classicco waicca woissa uppopaistaisi! Oman caupungin ja plantaasin racentelua trooppisissa maisemissa—mitä muuta woisi elämältä pyytää? waan pienenpienten racennuslaattojen pyörittely uhcaa wiedä järjen! Cannattaa siis harcita tarcoin, sopiico tämä peli rattoisaan wai riitaisaan illanistujaiseen.

Epelimäisin terweisin,

Sir Ruthshyild

Pilwilinnan pelihullu triumwiraatti

Cesciwiiccona 1 p:nä Maaliscuuta

☙❧

Gerontologia 2023

Micä päiwä tämä olicaan, raccaat ystäwät! Puuscuti-puusc!

Yhdexäntuntinen Gerontologia 2023 -conferenssi Tampere-talossa! Colme cahwiatrainta (onnexi myös teetä oli saatawilla!) mahdollisti cuitencin selwiytymiseni tästä wallattomasta haasteesta!

Suuri osa dialogista ja discurssista oli toci sitä tuttua juttua ja samaa camaa: custannuswajetta, waicuttawuuswaicutuswaicuttamista, hoitocöyhyyttä, wäärää ja oiceaa säästämistä—secä liian wähän pöytätilaa lounaslautaselle! Toiselta cädeltä, tämä antoi mitä oiwimman mahdollisuuden tarcastella puhujien puheiden prosodisia piirteitä!

Waan tämän ilosanoman halajan jacaa wanhenewalle cansalle: wanhusten määrän caswu Suomessa on cuin oncin tecemässä lopahduxen! Tocihan tämä on ihan loogista: ei wanhusten määrä woi icuisesti caswaa—muutenhan se ylittäisi Suomen wäciluwun! Mutta mitä tärceintä: 20 wuoden jälceen caicci palautuu ennalleen! Ei enää hoitowajetta eicä demografiacriisejä! Caicci tulee lutwiutumaan ja luuwiuluitumaan! Mutta sitä ennen: Laulaen työtäs tee!

Gerontologisin terweisin,

Sir Ruthshyild

Pilwilinnan geriatrinen triumwiraatti

Torstaina 9 p:nä Helmicuuta

☙❧

A Fellow's Moderately Litigious Contemplations about Ginga

Hail ye, fellow followers of Yoshishiro Takahashi (a.k.a. Taksu)!

It has come to my attention that this series known as "Ginga" or "Hopeanuoli" is particularly popular in Finlandia, the land of Finns and... Dogs? If that is, then know that I am seeking guidance in this gripping, if quite perplexing, matter.

As a stranger within such a coherent community, I find myself somewhat lost… I have come to know the dangers that lurk around the web—the attitude and predatorianism of the netfolk… Good grief! But ye shall not worry, for I believe I am among friendlies primed to assist when appealed correctly! Moreover, what I have learned from Ginga: Nagareboshi Ginga, one does not need to fear those taller than themselves. One shall not hesitate to extract a vengeance on their nemesis. One shall select their leader on the basis of eyes. Riveting!

Sarcasm aside, I truly think only good of the likely magnum opus of the one and true Takahashi: Ginga: Nagareboshi Ginga! The triumph of caninedom! The jubilation of nature! The spirit of concurrence! Forget Disney and their petty appetite for magnitude. Forget Warner Brothers and their questionable ethics. Forget Hanna-Barbera and their ho-hum animations and stories of low calibre. This is animal fiction, both literated and animated, at its finest! Oh, my!

Alas, midst all this splendour, I have this oppressing fear… Could the end be nigh? After its prime, the series appears to have taken a coaster ride in quality—a bumpy and lumpy one, if I may add… Could the manga enterprise have cast a cost too high? Is this a fate most ineluctable? Are there any intersections alongside this monotonous journey?

As for the popularity of the series... have we already traveled past its peak? Or was there ever a peak? Could there ever be a peak? One cannot ignore the ever-growing silence encompassing the series. Will the series soon live in a perpetual solitude? Shall the entire humandom forget all the merits and virtues taught us by Mr. Takahashi and the invaluable, altruistic work of Toei Animation? To the victor belong the spoils… Humbug!

But to imagine a world that forgot Ginga... The sole thought of it—hubaba!

Then again, no foes or competitors roam in the horizon. Does the world not yearn for animal fiction with quality and aptitude? I am not asking for pedantic babble, but should we all sincerely be satisfied with mere menageries and cartoons for children—not to mention the kitsch for grandmothers? There is a void in the world, and it needs to be filled with haste. But to put all that burden on the shoulders of one and only one man… That is arduous to accept.

Herewith, I have come to a conclusion which should please none of ye: After all these years, the almighty Ginga may have started to lose its cachet. But do we have Takahashi to blame for it? Or rather the followers? Or the industry? Perhaps it is innate? Quite a conundrum.

- Sir Wixtbether, Castle Cumulus Triumvirate

Alussa oli linnanraunio, silccihansicas ja Sir Ruthshyild

Parahin ihminen siellä kuwaruudun toisessa päässä. Minulla on Sinulle mitä iloisempia uutisia!

Pilwilinnan triumwiraatin taaperowaihe on päättynyt, ja osaamme nyt seisoa omilla jaloillamme. Käytännön näcöwinccelistä tämä cehitys näcyy upouutena webbisiwuna, jota par'aikaa selailet. Webin ciertolaisena ciertelyssä ja caartelussa oli oma hupinsa ja nautintonsa, mutta omaa palstaa ei woita micään!

Nyt myös lucemattomille cirjeillemme löytyi mitä oiwallisin säilytys- ja lucemispaicca! Paljastucoon Pilwilinnan suurimmat salaisuudet ja cuulumiset! Awoimuus olcoon päiwän sanamuoto!

Ollos siis terwetullut Pilwilinnan Triumwiraatin uudelle coticonnulle, joca toimicoon myös hengähdyspaiccana webwersumin hengästyttäwän wilsceen cescellä!

Ensimmäisin terweisin,

Sir Ruthshyild

Pilwilinnan tervehtiwä triumwiraatti

Maanantaina 9 p:nä Helmicuuta

☙❧